Παρασκευή 29.05.2020

ΣτΕ: Οι πτωχευμένες εταιρίες μπορούν να καταβάλλουν αίτημα πενίας αντί παράβολων

Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι σύνδικοι πτώχευσης μπορούν να δικάζουν ανέξοδα στα Διοικητικά Δικαστήρια τις φορολογικές και τελωνιακές υποθέσεις των πτωχευμένων εταιριών, κ.λπ., ενώ παράλληλα  μπορεί να ζητήσουν και τη χορήγηση του ευεργετήματος πενίας, προκειμένου να μην καταβληθούν τα προβλεπόμενα παράβολα.

Συγκεκριμένα, για να δικαστεί μια έφεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας επί φορολογικής  ή τελωνειακής υπόθεσης  που έχει ασκήσει σύνδικος πτώχευσης (μετά από πτώχευση εταιρίας ή επιχείρησης)  δεν οφείλει πλέον να καταβάλει το 20%  του οφειλόμενου φόρου ή δασμού  ή τέλους, όπως προβλέπει η νομοθεσία, προκειμένου να μπορεί να εισαχθεί η υπόθεση προς συζήτηση στο ακροατήριο.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας του  Β΄  Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαίρη Σάρπ) στην υπ΄ αριθμ. 2096/2018 απόφασή τους αναφέρουν ότι η διάταξη του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η οποία προβλέπει ότι επί φορολογικών και τελωνειακών γενικά διαφορών ο προσφεύγων στα Διοικητικά Δικαστήρια οφείλει, «με ποινή απαραδέκτους της εφέσεως, να καταβάλει μέχρι την ημερομηνία της αρχικής δικασίμου, ποσό 20% του οφειλομένου κυρίου φόρου, δασμού ή τέλους, γενικά δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που την έφεση ασκεί σύνδικος πτώχευσης, αναφορικά με φορολογική ενοχή του πτωχού».  

 Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκαναν ένα ακόμη βήμα υπέρ των εταιρειών, κ.λπ. που έχουν περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης.

Αναφέρουν, στην  εν λόγω απόφαση, ότι το άρθρο 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προβλέπει  την υποχρέωση καταβολής αναλογικού παραβόλου, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της προσφυγής και της έφεσης (δηλαδή για να μπορεί να γίνει δεκτή η προσφυγή) στις χρηματικού αντικειμένου φορολογικές εν γένει διαφορές.

Η πρόβλεψη αυτή του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, συνεχίζει το ΣτΕ, καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ένδικό μέσο (προσφυγή, έφεση κ.λπ.) ασκείται από σύνδικο πτώχευσης και αφορά την επιβολή φόρων πάσης φύσεως και κυρώσεις για παραβάσεις φορολογικής νομοθεσίας που δημιουργήθηκαν πριν την κήρυξη σε πτώχευση της  εταιρείας.

Δηλαδή, για τις εταιρίες που έχουν περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης ισχύει η υποχρέωση καταβολής αναλογικού παραβόλου προκειμένου να καταθέσουν στα Διοικητικά Δικαστήρια προσφυγές, εφέσεις, κ.λπ.

Όμως, υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, προκειμένου να μην καταβληθεί αναλογικό παράβολο, μπορεί ο σύνδικος να ζητήσει από το δικαστήριο τη χορήγηση του ευεργετήματος της πενίας, όπως προβλέπει το άρθρο 276 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Σημειώνεται ότι το ευεργέτημα πενίας  παρέχεται σε όποιον αποδεδειγμένα δεν μπορεί να καταβάλει τα έξοδα της δίκης και τα προβλεπόμενα παράβολα. 

 Ακόμη, το ευεργέτημα της πενίας μπορεί να δοθεί και σε νομικά πρόσωπα,  σε ομάδες  προσώπων που  είναι διάδικοι, σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, καθώς και σε συνεταιρισμούς, εφόσον η καταβολή των δικαστικών κλπ. εξόδων δεν μπορεί να γίνει ούτε από το ταμείο τους ούτε από τα μέλη, χωρίς να περιοριστούν τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή των ιδίων και της οικογένειάς τους.

Το meaculpa.gr είναι διαδικτυακός κόμβος αδέσμευτης ενημέρωσης, πρωτογενούς ρεπορτάζ και ελεύθερης άποψης με έμφαση στη χρήση πολυμέσων και την παραγωγή αυθεντικού υλικού.

Αναγνώστε, παρακολουθήστε, μοιραστείτε και επικοινωνήστε μαζί μας υπεύθυνα!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

© Copyright 2019 MeaCulpa | angellight | web hosting vps domains.